Warto startować w konkursach! O tym przekonani są z pewnością mieszkańcy Stękin a także i Szałstr. W połowie zeszłego roku sołectwo Stękiny wystartowało w konkursie "Nasza świetlica 2" ogłoszonym przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy. Na ponad 800 złożonych wniosków zakwalifikowanych do realizacji zostało ok. 35.

 

Celem projektu jest stworzenie we wsi centrum informacyjnego, które pozwoli mieszkańcom niezależnie od wieku zapoznanie się i zdobycie umiejętności obsługi komputera, pracy z oprogramowaniem biurowym, programami do nauki języków obcych. Dostęp do Internetu powoli będzie swoistym oknem na świat. Oprócz tego prowadzone będą zajęcia świetlicowe z różnych form plastycznych oraz rękodzielnictwa.

Dzięki temu świetlica została gruntownie wyremontowana. W ramach prac przeprowadzonych w miesiącu grudzień - luty odnowiono i odwilgocono ściany i sufit, wymienione zostały okna, wstawiony został nowy kominek a przede wszystkim pojawiła się łazienka. Koszt będący wkładem gminy w projekt wyniósł 11000 zł. Ze względu na trudne warunki terenowe (wody gruntowe) dopiero teraz podłączona zostanie woda i odprowadzanie ścieków.

Dotacja Fundacji Wspomagania wsi przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego, zakupione zostały dwa nowoczesne komputery z oprogramowaniem biurowym, drukarka, skaner oraz całe mnóstwo edukacyjnych programów multimedialnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do zamontowania pozostało jeszcze łącze internetowe, na które złożone zostało zamówienie w TPSA. W tym miejscu należy podziękować prezesowi GS w Jonkowie Janowi Najworszowi, który wyraził zgodę na instalację łącza internetowego na linii telefonicznej sklepu w Stękinach.

Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie jako partner sołectwa, który zgodnie z założeniami projektu zapewnia prowadzenie działalności edukacyjnej w świetlicy oraz sfinansował zakup i montaż instalacji alarmowej.

8 marca przyjechały komputery, meble a po 16 odbyło się uroczyste otwarcie. W świetlicy zgromadzili się tłumnie starsi i młodsi mieszkańcy wsi. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele rady gminy wiceprzewodniczący Janina Tyburska i Bogdan Sobota oraz skarbnik gminy Bożena Łochajewska. W opinii zaproszonych gości, które wyrazili podczas uroczystości warto było poprzeć inicjatywę mieszkańców, którzy w końcu doczekali się prawdziwej świetlicy wiejskiej nie tylko w charakterze pięknie odnowionych pomieszczeń ale przede wszystkim prowadzonej działalności. W najbliższych numerach biuletynu będziemy na bieżąco przekazywali informacje o przebiegu realizacji projektu w Stękinach.

Jacek Olszewski
Z rady i urzędu nr 40/kwiecień 2007

 

Social button for Joomla