Coroczną symboliką Świąt Bożego Narodzenia są ozdoby bożonarodzeniowe. Również w tym roku na świetlicy w Łomach nie zabrakło tradycyjnego spotkania warsztatowego, podczas którego rodzice wspólnie z dziećmi mogli przygotować własnoręczne ozdoby bożonarodzeniowe.

Zajęcia były dostosowane do każdej grupy wiekowej. Uczestnicy mieli możliwość wykonania tradycyjnych ozdób z szyszek i buczyny, robili też choinki oraz stroiki. W zajęciach chętnie brali udział rodzice i babcie dzieci uczestniczących w warsztatach. Stroiki świąteczne to najpopularniejsza z bożonarodzeniowych ozdób i zarazem najbardziej niezwykła. Śmiało można stwierdzić, że owe stroiki mają w sobie magię, a największa tkwi w tych robionych samodzielnie.

W grudniu malowaliśmy również anioły na odbywających się corocznie Warsztatach w Jonkowie, ozdabialiśmy świetlicę, ubieraliśmy choinkę, na którą część ozdób samodzielnie wykonywały dzieci. Dużo ozdób zostało przyniesionych przez rodziców dzieci oraz zaprzyjaźnionych mieszkańców, którzy chętnie obdarowują naszą wiejską świetlicę.

Dziękujemy Pani Ali za zabawki, gry planszowe i wiele innych potrzebnych drobiazgów. Dziękujemy rodzicom zaangażowanym w zaspokajaniu potrzeb świetlicy i drobnym finansowaniu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

R.D.