Zapraszam na zajęcia, podczas których kontynuować będziemy zapoczątkowane w poprzednim roku listopadowe zajęcia pt: NASZA, PIĘKNA, NIEPODLEGŁA. Wykonamy wspólną pracę plastyczną w celu uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na warsztaty, podczas których turecką metodą Ebru spróbujemy zabarwić różne materiały, nie tylko papier. W listopadzie w ramach małych eksperymentów popracujemy nad uzyskiwaniem naturalnych, ekologicznych produktów czyszczących. Na prośbę dzieci po raz kolejny pobawimy się w produkcję slimów. Przypomnimy sobie również nasze, rodzime tradycje, przygotujemy scenariusz wieczoru andrzejkowego i wróżby.