W tym roku, po raz kolejny Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła nabór wniosków do programu Pożyteczne Wakacje. Tematem przewodnim programu była poprawa estetyki wsi, a termin składania dokumentacji upłynął 30 kwietnia br.

Swoich sił spróbowały w tym roku świetlice w Godkach, Mątkach, Stękinach, Warkałach i Wrzesinie. Swój wniosek złożyła także Świetlica Socjoterapeutyczna w Szałstrach. Pośród 760. wniosków jakie wpłynęły do Fundacji, komisja wyłoniła 203 najwyżej ocenione. Jak przyznali członkowie Zarządu Głównego większość projektów stała na bardzo wysokim poziomie; stąd też podjęto decyzję o zwiększeniu puli dotacji z 400.000 do 600.000 zł. 
Nagrody w postaci dofinansowania (max. 3000 zł na wniosek) otrzymały te zgłoszenia, które oceniono minimum na 46 pkt (na 50 możliwych). Wśród nagrodzonych wniosków z terenu Gminy Jonkowo znalazły się: Godki (3000 zł), Warkały (3000 zł) oraz Szałstry (2860 zł). Sumy te zostaną przeznaczone na realizację założonych wcześniej projektów, w których aktywnie uczestniczyć będą podopieczni ze świetlic.
Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej. Celem statutowym Funcacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz projektów związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.