W poniedziałek 20 października 2008 nastąpiło rozstrzygniecie konkursu gminnego "Czysta i estetyczna wieś". Laureatem pierwszej edycji konkursu zostało Nowe Kawkowo. Mjejsce drugie zajęło sołectwo Mątki, trzecie - Stare Kawkowo.

 

Zgodnie z regulaminem zwycięskie sołectwa otrzymały nagrody pieniężne w wysokości, odpowiednio: 3000 zł, 2000 zł, 1000zł.