W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić na IX edycję „Jesiennego Pucharu Strzeleckiego z okazji narodowego Święta Niepodległości”.

UWAGA!

Z przyczyn technicznych zmianie uległa godzina rozpoczęcia zawodów. Spotykamy się na strzelnicy w Mątkach nie o godz. 10:00, lecz o 8:30.

Organizator:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie
 • Urząd Gminy Jonkowo

 

Termin i miejsce:

11 listopada 2016 r. (piątek) strzelnica sportowa w Mątkach. Rozpoczęcie zawodów o godz. 8:30.

 

Zasady uczestnictwa:

W zawodach mogą uczestniczyć trzyosobowe drużyny amatorów zgłoszone uprzednio u organizatora zawodów. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Zasady punktacji oraz  klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się  klasyfikację drużynową oraz indywidualną. W klasyfikacji o wyższym miejscu decyduje lepszy wynik liczony bez strzałów próbnych. W przypadku tej samej liczby trafień o wyższej lokacie decyduje liczba trafień w „10”, „9”, itd.

Jeżeli w taki sposób nie nastąpi rozstrzygnięcie, przeprowadzony zostanie pojedynek.

 

Konkurencja Karabin Sportowy.

 • 3 strzały próbne w czasie 3 minut,
 • 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut,
 • cel – tarcza TS-4,
 • odległość – 50 metrów,
 • postawa – leżąca z podpórki,
 • przyrządy celownicze – celownik przeziernikowy.

 

Nagrody:

 • - za miejsca I-III  w klasyfikacji drużynowej zespoły otrzymają okolicznościowe medale i dyplomy,
 • - za miejsca IV-VI w klasyfikacji drużynowej zespoły otrzymają dyplomy,

    

 • - za miejsca I-III  w klasyfikacji indywidualnej z zawodnicy otrzymują okolicznościowe  puchary oraz dyplomy,
 • - za miejsca IV-VI w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymają dyplomy.

 

Zgłoszenia drużyn (podając tylko liczbę drużyn, bez składu osobowego) należy kierować telefonicznie do Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie do dnia 7 listopada 2016 r. pod nr 89-512-92-37 wew. 34 lub 89-670-69-22. (w godz. od 8:00 do 16:00)