Drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie ogłasza Konkurs Fotograficzny dla amatorów, który obejmuje następujące kategorie:

- CZŁOWIEK (portret, reportaż, codzienna praca, człowiek i jego pasje, etc.),

- ULOTNE CHWILE (impresje, scenerie, natura, kolory świata, etc.),

- WYDARZENIE (nasze małe i wielkie radości, dokument, etc. ),

Do Konkursu można przedłożyć dowolną liczbę zestawów zdjęć we wszystkich kategoriach (wykonanych wyłącznie techniką cyfrową).  Zgłoszone zdjęcia powinny być wysokiej jakości (o minimalnej wielkości dłuższego boku 2000 pikseli oraz rozdzielczości przynajmniej 100 dpi w formacie JPG lub RAW). Do zgłoszonych fotografii obowiązkowo należy dołączyć ich opis (dopuszczalny w formie elektronicznej pliku tekstowego [txt - wg wzoru poniźej] załączony do nośnika) zawierający:

Ponadto autor prac składa pisemne zgłoszenie wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do wykonanych prac o raz o ich nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Organizatora (WG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU). W przypadku, gdy zgłaszane prace zawierają wizerunki osób trzecich należy uzyskać stosowne oświadczenie tych osób o wyrażeniu zgody na ich publikację (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU).

Ostateczny termin wpływu zgłoszonych prac upływa 30 września 2017 roku. Dla autorów 3 najciekawszych zestawów zdjęć przewidziano atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest w zakładce poniżej , oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie, ul. Klonowa 2.

pdf  REGULAMIN KONKURSU

pdf  ZAŁĄCZNIK NR 1

pdf  ZAŁĄCZNIK NR 2

txt  PRZYKŁADOWY OPIS W PLIKU TXT

20170531 05